Høgåsen Pukkverk

-

Tilbyder av stein, pukk og grus​

Høgåsen Pukkverk er en av de største leverandørene i Trysil-området av grus, pukk, singel, bærelag og kult.

Vi leverer det meste av masser til vegbygging, byggetomter og andre entreprenøroppdrag.

Vi har stort innendørs lager av strøgrus både med og uten salt til glatte vinterveger.

Tjenester

  • Leverer vanlige fraksjoner til entreprenører
  • Muligheter for å levere asfalttilslag
  • Matjord
  • Plastringstein
  • Asfaltmottak
  • Tipplass rene masser

-