Egenerklæring

Egenerklæringen gjelder kravene om ivaretakelse av kravene og aktsomhetsvurderinger mht. menneskerettigheter i åpenhetsloven som hadde ikrafttredelse den 01.07.2022.

Erling Rolstad AS, org.nr. 999 217 354, erklærer at vi har foretatt nødvendig aktsomhetsvurdering og fastsatt kriterier ved innkjøp som sikrer at vi er trygge på at våre produktleverandører (grossister) har sjekket at opprinnelig produsent av produktet ivaretar relevante menneskerettigheter, slik åpenhetsloven krever. Vi forutsetter selvfølgelig at våre grossister/importører tilfredsstiller arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter siden de er operative i Norge.

Sted/dato: Vinstra, 15. desember 2023
Daglig leder, Egil Rolstad
Erling Rolstad AS